Szkolenia personelu

Szkolenie personelu jednostki organizacyjnej w zakresie ochrony informacji niejawnych, które obejmuje:

  • planowanie i realizacja szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych,
  • szkolenie podstawowe i uzupełniające kadry i pracowników oraz szkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pionów ochrony,
  • przygotowywanie programów szkolenia oraz prowadzenie ewidencji szkoleniowej dla potrzeb jednostki organizacyjnej,
  • planowanie i prowadzenie szkoleń uzupełniających,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu funkcjonowania i przestrzegania procedur bezpieczeństwa fizycznego, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej oraz materiałów w postaci prezentacji i konspektów szkoleniowych.

szkolenia personelu bezpieczeństwo informacji