Audyt bezpieczeństwa

Audyt jednostki organizacyjnej oraz ocena ochrony informacji niejawnych i przygotowanie wytycznych do spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych, który obejmuje:

audyt bezpieczeństwa

  • audyt skuteczności wdrożonych systemów zapewniających bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne przetwarzanych informacji niejawnych,
  • analizę poziomu ryzyka i poziomu zagrożeń dla przetwarzanych materiałów niejawnych,
  • audyt bezpieczeństwa informacji,
  • testowanie i kontrola procedur bezpieczeństwa informacji.