Certyfikaty

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych, gwarantujemy dochowania tajemnicy najwyższych standardów bezpieczeństwa, gdyż posiadamy stosowne poświadczenia bezpieczeństwa najwyższych klauzul krajowych i międzynarodowych, certyfikaty oraz zaświadczenia o przeszkoleniu dla Pełnomocnika Ochrony, Administratora Systemów oraz Inspektora BTI.


  • Poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: Poufne, Tajne oraz Ściśle Tajne.
  • Poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: NATO CONFIDENTIAL, NATO SECRET oraz COSMIC TOP SECRET
  • Poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET oraz TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET
  • Poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: ESA CONFIDENTIAL oraz ESA SECRET
  • Zaświadczenia o przeszkoleniu dla Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych do klauzuli Ściśle Tajne, COSMIC TOP SECRET, TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET oraz ESA SECRET
  • Zaświadczenia o specjalistycznym przeszkoleniu dla administratorów systemów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego do klauzuli Ściśle Tajne, COSMIC TOP SECRET, TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET oraz ESA SECRET
  • Certyfikat ukończenia kursu ośrodka szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych (PISA) dla pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. Projektowanie systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/klasy SA4 NO.