• Ochrona Informacji to:
    RZETELNOŚĆ
    WIEDZA I KOMPETENCJA - potwierdzona licznymi certyfikatami
    SZKOLENIA, USŁUGI oraz WSPÓŁPRACA na najwyższym poziomie
  • Prowadzimy szkolenia:
    OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
  • Nasze usługi:
    OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA
    ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE OBIEKTÓW
Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony dla posiadanych w przedsiębiorstwie (jednostce organizacyjnej) informacji, danych osobowych oraz tajemnic przedsiębiorstwa i tajemnic prawnie chronionych wymaga stosowania zaawansowanych systemów zabezpieczeń technicznych, odpowiedniej organizacji struktur zarządzania przedsiębiorstwem (jednostką organizacyjną) oraz właściwej interpretacji i stosowania aktów prawnych normujących zasady ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i innych tajemnic prawnie chronionych. Sprawne zarządzanie organizacją w zakresie ochrony staje się niezbędnym elementem jej funkcjonowania, wymaga ono tworzenia odpowiednich struktur odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo.