Informacje niejawne zastrzeżone

Przygotowanie systemu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE, NATO RESTRICTED oraz RESTRICTED UE / EU RESTRICTED

informacje niejawne zastrzeżone kłódka na klawiaturze


 • Przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego (BTI) oraz konfiguracja zestawu komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” i przesłanie dokumentacji do właściwej komórki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego celem jej zaopiniowania.
 • Przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego:
  • Analiza poziomu ryzyka określenie wysokości ryzyka dla systemu IT,
  • Procedury bezpiecznej eksploatacji systemu informatycznego,
  • Szczególne wymagania bezpieczeństwa systemu informatycznego,
  • Metryka systemu IT,
  • Dokumentacja stanowiska komputerowego (książki ewidencji, protokoły zdarzeń itp.),
  • Przygotowanie rejestrów dotyczących eksploatacji systemu informatycznego.
 • Konfiguracja jednostki komputerowej zgodnie z zaleceniami DBTI ABW,
 • Przesłanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego do właściwej jednostki ABW.
 • Przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa fizycznego dla Kancelarii Niejawnej, przetwarzającej informacje niejawne o klauzuli „Zastrzeżone”:
  • Analiza poziomu zagrożeń – bezpieczeństwa fizycznego oraz dobór środków ochrony fizycznej,
  • Plan ochrony informacji niejawnych – opisowy oraz graficzny.
 • Przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego (BTI) oraz konfiguracja zestawu komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „NATO RESTRICTED” oraz „RESTRICTED UE/EU RESTRICTED” i przesłanie dokumentacji do właściwej komórki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego celem jej zaopiniowania oraz konfiguracja jednostki komputerowej zgodnie z Zaleceniami DBTI.

Dodatkowo specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu wielostanowiskowych, autonomicznych, sieci komputerowych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych ZASTZEŻONE, NATO RESTRICTED oraz RESTRICTED UE/EU RESTRICTED.