Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń i koncesje

Zakres działalności naszej firmy to m.in.:

 • Projektowanie i realizacja elektronicznych systemów zabezpieczeń
 • Integracja systemów zabezpieczeń;
 • Okablowanie strukturalne budynków;
 • Wizualizacja komputerowa obiektów;
 • Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN);
 • Telewizja przemysłowa (CCTV) – analogowa i cyfrowa (kamery IP);
 • Systemy identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów;
 • Kontrola dostępu (KD) – systemy RFID i biometryczne;

elektroniczny system zabezpieczeń kłódka cyfrowa 

Wykonujemy:

 • Audyty bezpieczeństwa obiektów i wdrożonych systemów;
 • Nadzór i doradztwo techniczne w trakcie realizacji inwestycji budowlanych;
 • Projekty techniczne i dokumentacje po wykonawcze w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń;
 • Doradztwo i pomoc w zakresie organizacji pionów ochrony, przygotowania pomieszczeń kancelarii tajnych w jednostkach organizacyjnych w zakresie zabezpieczenia technicznego i elektronicznego
 • Realizacja, budowa i modernizacja elektronicznych systemów zabezpieczeń przeznaczonych do zabezpieczenia stref ochronnych Kancelarii Tajnych i Niejawnych.
 • Rejestracja czasu pracy (RCP);
 • Systemy sygnalizacji pożaru;
 • Systemy kongresowe i tłumaczeń językowych;
 • Systemy nagłośnieniowe;
 • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
 • Domofony i videodomofony;

 

Prowadzimy doradztwo w zakresie uzyskania koncesji przez przedsiębiorstwa oraz Spółki prawa handlowego potrzebnych w trakcie realizacji umów i zadań wynikających z wymogów jednostek administracji publicznej oraz z ochrony informacji niejawnych.

 • Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej na wytwarzanie i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia