Outsourcing

Outsourcingu zadań i obowiązków

W ramach naszych usług proponujemy przyjęcie w ramach outsourcingu zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa w kwestii ochrony i bezpieczeństwa informacji niejawnych oraz danych osobowych w zakresie pełnienia funkcji:

  • Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych – ochrona informacji niejawnych.
  • Administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego  systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych – ochrona informacji niejawnych.
  • Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych – ochrona informacji niejawnych.
  • Inspektor Ochrony Danych (IODO) – ochrona danych osobowych.
  • Administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego  systemów przeznaczonych do przetwarzania danych osobowych – ochrona danych osobowych.
  • Administratora Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń – bezpieczeństwo fizyczne.
  • Administratora sieci teleinformatycznych TI – bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Outsourcing