Bezpieczeństwo Przemysłowe

Bezpieczeństwo przemysłowe jednostki organizacyjnej oraz procedury uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, które obejmuje:

wirtualna kłódka bezpieczeństwo przemysłowe

  • analizę potrzeb jednostki organizacyjnej w zakresie potencjalnych klauzul przetwarzanych informacji niejawnych oraz przygotowanie projektu do przystosowania jednostki organizacyjnej do osiągnięcia zamierzonego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego,
  • dobór odpowiednich stopni Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego po prze agregację poziomów dostępu do informacji niejawnych z określeniem zakresu ich przetwarzania,
  • strefowanie obiektów zajmowanych przez jednostkę organizacyjną dla potrzeb organizacji stref ochronnych oraz przygotowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych tych stref w zależności od klauzuli i stopnia przetwarzanych informacji niejawnych,
  • przygotowanie ustawowo wymaganej dokumentacji ochronnej do zabezpieczenia jednostki organizacyjnej ubiegającej się o Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego,
  • organizację obiegu dokumentów niejawnych w oparciu o kancelarię tajną lub w oparciu o punkt ewidencji dokumentów w zależności od stopnia posiadanego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego,
  • prowadzenie ewidencji przedsiębiorców realizujących na rzecz jednostki organizacyjnej umowy lub zadania związane z dostępem do informacji niejawnych,
  • opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego - jako integralnej części umowy,
  • sprawowanie nadzoru nad realizacją umów, których realizacja wiąże się dostęp do informacji niejawnych.