O nas

Prowadzimy działalność w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych na terenie całego kraju. Nasza działalność skupia się na przeprowadzaniu procedur bezpieczeństwa przemysłowego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, przygotowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla niejawnych systemów i sieci IT oraz ich konfiguracji i prowadzenia procesów akredytacji.

Ponadto zajmujemy się ochroną danych osobowych, opracowaniem polityk bezpieczeństwa i ochrony tajemnic prawnie chronionych (w tym tajemnic przedsiębiorstwa).
Nasza usługi są skierowane do przedsiębiorstw zamierzających realizować swoje zadania biznesowe w obszarze zleceń związanych z dostępem do informacji niejawnych. 

Konsultujemy i doradzamy podmiotom obecnie realizującym zadania związane z dostępem do OIN oraz tym które planują rozszerzenie swojej działalności w tym zakresie.

Wspieramy firmy krajowe i międzynarodowe, które zamierzają ubiegać się o kontrakty rządowe związane z dostępem do informacji niejawnych. Dysponujemy możliwościami współpracy z podmiotami zagranicznym działającymi na rynku polskim również w języku angielskim. Posiadamy w swoim zespole osoby z wieloletnim doświadczeniem językowym i merytorycznym nabytym w trakcie wieloletniego studiowania w USA.


Poznaj nasz zespół

Jestem byłym funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu (Służby Ochrony Państwa) oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W mojej pracy zawodowej zajmowałem się ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych, zabezpieczeniem technicznym i elektronicznym obiektów, w których są przetwarzane informacje prawnie chronione.

Od 2001 roku jestem związany z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną danych osobowych w szerokim rozumieniu Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych (OIN). Ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku ochrona danych osobowych oraz informacji niejawnych.

W swojej długoletniej pracy zawodowej zajmowałem się ochroną informacji niejawnych oraz danych osobowych, a także bezpieczeństwem fizycznym obiektów. Odpowiadałem za organizację i prowadzenie ochrony informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych przetwarzanych w zarządzanych obiektach. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanym informacjom organizowałem systemy bezpieczeństwa fizycznego w skład których wchodziły techniczne, budowlane i elektroniczne systemy zabezpieczeń, a także ochrona fizyczna obiektów.

Od 2013 roku, prowadzę działalność gospodarczą związaną z ochroną informacji niejawnych i danych osobowych oraz tajemnic prawnie chronionych. Zajmuję się opracowywaniem procedury bezpieczeństwa systemu teleinformatycznych, dokumentacji bezpieczeństwa fizycznego, tworząc wewnętrzne akty prawne w zakresie bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw.
Prowadzę szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych dla personelu jednostek organizacyjnych ubiegających się o dostęp informacji niejawnych.

mgr inż. Czesław Ćwiek

 

mgr inż. Czesław ĆWIEK

 

Posiadam poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczające do dostępu do informacji niejawnych najwyższych klauzul krajowych, ich odpowiedników międzynarodowych oraz przeszkolenia jako pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administrator systemów teleinformatycznych.


mgr Kacper Ćwiek

 

mgr Kacper ĆWIEK

Prowadzę działalność w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz bezpieczeństwa niejawnych systemów teleinformatycznych. Przez prawie 7 lat studiowałem w Stanach Zjednoczonych na uczelni stanowej Missouri State University, gdzie ukończyłem z wyróżnieniem studia licencjackie w zakresie informatyki, programowania i zarządzenia sieciami informatycznymi w biznesie, a także studia magisterskie MBA ukierunkowane na zarządzenie oraz cyberbezpieczeństwo. Po powrocie do Polski chciałem pogłębiać swoją wiedzę i w 2022 roku ukończyłem studia podyplomowe na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJTAK) w Warszawie w zakresie cyberbezpieczeństwa systemów, bezpieczeństwa w sieci oraz bezpieczeństwa aplikacji i zabezpieczeń chmurowych. Dzięki zdobytym doświadczeniom posiadam głęboko ugruntowaną wiedzę merytoryczną popartą najnowszymi standardami, a moje umiejętności językowe pozwalają mi pracować z firmami międzynarodowymi z zachowaniem najwyżej formy komunikatywności.

Tematyka z zakresu ochrony informacji niejawnych nie jest mi obca, ponieważ współpracuję w firmie rodzinnej od 2015 roku, a obecnie prowadzę działalność gospodarczą zajmującą się opracowywaniem procedur bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, przygotowywaniem dokumentacji bezpieczeństwa fizycznego, szacowaniem ryzyka dla niejawnych systemów teleinformatycznych oraz prowadzeniem firm w procesie bezpieczeństwa przemysłowego i procesach akredytacji.

Posiadam poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczające do dostępu do informacji niejawnych najwyższych klauzul krajowych, ich odpowiedników międzynarodowych oraz przeszkolenia jako pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administrator systemów teleinformatycznych.


podanie dłoni biznesowa umowa