O szkoleniu…

Organizujemy szkolenia specjalistyczne dla:

  • kierowników i pracowników (kandydatów na pracowników) kancelarii niejawnych oraz kancelarii tajnych zarówno w sferze cywilnej jak i wojskowej,
  • pracowników i kandydatów na pracowników archiwów,
  • administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • administratorów danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa informacji,
  • osób zajmujących się ochroną fizyczną i zabezpieczeniem obiektów.

Cel szkolenia

Wyżej wymienione szkolenia w swoim zakresie obejmują szczegółowo zagadnienia związane zasadami pracy osób wykonujących swoje obowiązki w archiwach, kancelariach tajnych i niejawnych oraz osób wyznaczonych na stanowiska administratorów i inspektorów systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych i danych osobowych, a także dla osób organizujących ochronę fizyczną obiektów z wykorzystaniem elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Metoda szkolenia

Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o warsztaty praktyczne i kazusy. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia ustalam indywidualnie w zależności od:

  • ilości uczestników,
  • rodzaju materiałów szkoleniowych,
  • rodzaju szkolenia (zamknięte w siedzibie jednostki organizacyjnej/otwarte),
  • ilości godzin szkoleniowych.
Szkolenie specjalistyczne

Program szkolenia

Tematyka szkoleń specjalistycznych oraz ich zakres jest dostosowywana i uzgadniana do potrzeb zamawiającego.