Współpraca

Aby móc wspomóc w tych działaniach podmioty, które potrzebują właściwej ochrony posiadanych w swoich zasobach informacji i danych Firma moja proponuje Państwu pełen pakiet usług projektowych, wdrożeniowych, doradczych i szkoleniowych, dobieranych odpowiednio do potrzeb Klienta w zakresie:

Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrona informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.), które obejmuje:

Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrona danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), które obejmuje:

Zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i technicznego obiektów

 • Audyty bezpieczeństwa obiektów i wdrożonych elektronicznych systemów zabezpieczeń
 • Nadzór i doradztwo techniczne w trakcie realizacji inwestycji budowlanych w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń
 • Projekty techniczne i dokumentacje po wykonawcze w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń

Montaż, obsługa i serwis niżej wymienionych systemów:

 • Automatyka budynków – inteligentne domy
 • Integracja systemów zabezpieczeń
 • Okablowanie strukturalne budynków
 • Wizualizacja komputerowa obiektów
 • Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
 • Telewizja przemysłowa (CCTV) – analogowa i cyfrowa (kamery IP)
 • Systemy identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów
 • Kontrola dostępu (KD) – systemy RFID i biometryczne
 • Rejestracja czasu pracy (RCP)
 • Systemy sygnalizacji pożaru

Zapewnienie bezpieczeństwa tajemnic przedsiębiorstwa – przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu.

 • Informacje i tajemnice przedsiębiorstwa podlegające ochronie
 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji
 • Zabezpieczenie systemów teleinformatycznych